Trụ sở chính:

Cơ sở sản xuất

  • Số 6 lô 8 KCN Duyên Thái, Hạ Thái, Duyên Thái, Thạch Thất, Hà Nội.