14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH

tinh dầu bạc hà

14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH
Danh mục
tinh dầu bạc hà
80.000300.000
Nguồn thực vật: Việt Nam
CAS: 68917-18-0
Sản lượng: 250 tấn/năm
Hoạt chất chính: Menthol, Methyl acetate, Limonene