ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Trang web www.tinhdauhanoi.com

Trang web www.tinhdauhanoi.com thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN TINH DẦU THIÊN NHIÊN HÀ NỘI (VIETESSENCE). Chúng tôi có thể hoặc không phải báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của website này.

Giới hạn sử dụng:

– Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới.

– Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của CÔNG TY CỔ PHẦN TINH DẦU THIÊN NHIÊN HÀ NỘI.

– Tất cả các phần mềm sẵn có ở trên website (“Software”) thuộc bản quyền của người sở hữu phần mềm và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng cho từng quốc gia trên toàn thế giới cũng như các điều khoản hiệp ước liên quan. Việc sử dụng phần mềm này phải tuân theo các giới hạn và điều khoản trong thỏa ước bản quyền sử dụng giữa người sở hữu phần mềm và người dùng.

– Thương hiệu “VIETESSENCE” và tên các sản phẩm, tên các dịch vụ hoặc logo thương hiệu VIETESSENCE – BAN TẶNG TỪ THIÊN NHIÊN được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên website là các tên thương hiệu hoặc tên thương mại đã được đăng ký của CÔNG TY CỔ PHẦN TINH DẦU THIÊN NHIÊN HÀ NỘI. Tên các sản phẩm hoặc tên các công ty khác sử dụng trong website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

Đề xuất và cung cấp:

– Bạn không nên gửi bất kỳ thông tin nào chứa đựng ý tưởng của bạn, bản vẽ kĩ thuật, phát minh, sáng kiến phát triển, gợi ý hoặc các công việc khác liên quan đến  “ý tưởng” thông qua website này.

– Nếu bạn gửi ý tưởng đến chúng tôi, và những ý tưởng đấy được vận dụng nếu bạn đồng ý với những điều khoản sau đây:

+ VIETESSENCE không có nghĩa vụ phải xử lý ý tưởng như là môt thông tin bí mật.

+ VIETESSENCE không có quyền nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng ý tưởng.

+ Nếu VIETESSENCE thông qua và áp dụng ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ ý tưởng đấy, VIETESSENCE sẽ có đặc quyền đối với bất kỳ quyến sở hữu trí tuệ nào liên quan đến  ý tưởng đấy, và bạn phải chấp nhận thực hiện các bước cần thiết hoặc các yêu cầu của VIETESSENCE hoặc trao quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. VIETESSENCE sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Từ chối bảo đảm:

– Tinh Dầu Thiên Nhiên Hà Nội không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào trong quá trình bạn truy cập, hoặc không thể truy cập đến trang web www.tinhdauhanoi.com.

– Tinh Dầu Thiên Nhiên Hà Nội có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

– Tinh Dầu Thiên Nhiên Hà Nội không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.

Tính sẵn có của các sản phầm và dịch vụ:

Các sản phẩm và dịch vụ trên trang web này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn.

Bạn nên liên hệ với VIETESSENCE hoặc các văn phòng đại điện được Tinh Dầu Thiên Nhiên Hà Nội ủy quyền tại địa phương để biết các sản phẩm và dịch vụ cụ thể có sẵn ở khu vực bạn sinh sống hay không.

Các liên kết siêu văn bản trên trang web này:

– Trang web này có thể chứa các liên kết do người dùng gửi lên và hoàn toàn có thể gây ra rủi ro, nguy hiểm cho bạn.

– Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Tinh dầu Việt Nam và Tinh dầu Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết này.

Các tài liệu sẵn có trên trang web www.tinhdauhanoi.com:

– Tinh Dầu Thiên Nhiên Hà Nội cung cấp cho bạn các tài liệu liên quan đến hướng dẫn sử dụng sản phẩm và các tài liệu cung cấp các thông tin sản phẩm kịp thời trên trang web www.tinhdauhanoi.com.

– Bạn có thể sử dụng tài liệu này cho mục đích phi thương mại hoặc mục đích cá nhân hay mục đích sử dụng sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tài liệu này.

– Tài liệu này được ban hành trên trang Tinh Dầu Thiên Nhiên Hà Nội có thể mắc các lỗi do in ấn. Với các thông tin thay đổi định kỳ được thêm vào, chúng tôi chỉ duy trì các phiên bản cập nhật mới nhất của các tài liệu này trên trang web www.tinhdauhanoi.com.

– Nếu Tinh Dầu Thiên Nhiên Hà Nội cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có những khác biệt so với các thông số kĩ thuật, điều này có thể là do các tài liệu riêng cho từng sản phẩm và dịch vụ có sự khác biệt đôi chút. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu xác định nội dung thông tin mà bạn đang sử dụng có đúng hay không.

Tài nguyên truyền dẫn:

Tinh Dầu Thiên Nhiên Hà Nội không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được Tinh Dầu Thiên Nhiên Hà Nội  nhận nếu bạn gửi hoặc chúng tôi gửi. VIETESSENCE không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của email trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

Nếu bạn có thắc mắc về các điều khoản và điều kiện sử dụng Website của chúng tôi, mời bạn liên hệ trực tiếp qua số máy: 024 66 543 544 hoặc email: tinhdauhanoi@gmail.com.  VIETESSENCE rất hân hạnh được phục vụ bạn!