14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH

bán buôn tinh dầu bạch đàn

14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH
Danh mục
bán buôn tinh dầu bạch đàn
80.000300.000
Nguồn thực vật: Việt Nam
CAS: 85203-56-1
Sản lượng: 250 tấn/năm
Hoạt chất chính: citronelal 60-65%; citronelol