14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH

Tinh dầu bán chạy

14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH
Danh mục
Tinh dầu bán chạy
80.000250.000
Nguồn thực vật: Việt Nam
CAS: 8008-51-3
Sản lượng: 500 MT/Year
Hoạt chất chính: Camphor
80.000300.000
Nguồn thực vật: Việt Nam
CAS: 68917-18-0
Sản lượng: 250 tấn/năm
Hoạt chất chính: Menthol, Methyl acetate, Limonene