14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH

tinh dầu mùi gia

14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH
Danh mục
tinh dầu mùi gia
450.0002.700.000
Nguồn thực vật: Cây mùi tía Việt Nam
CAS: 8008-52-4
Sản lượng: 50 Tấn/ Năm
Hoạt chất chính: Linalool