14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH

Dầu gấc

14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH
Danh mục
Dầu gấc
1.350.000
Nguồn thực vật: Việt Nam
CAS:
Sản lượng: 250 tấn/năm
Hoạt chất chính: DHA, Vitamin E, Lycopen, Beta Caroten