Dầu Gấc

1.350.000

Nguồn gốc: Việt Nam.
Phương pháp chiết xuất: Ép.
Tiêu chuẩn: TCTP
Khả năng cung cấp: 1 tấn/tháng

Xóa
10 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH

THÔNG TIN SẢN PHẨM