14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH

Dầu thực vật

14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH
Danh mục
Dầu thực vật
150.000550.000
Nguồn thực vật: Vĩnh Long
CAS: 607-323-1
Sản lượng: 250 tấn/năm
Hoạt chất chính: Lipid, glycolipid, phospholipid, calophyllic acid, calophyllolide, coumarin
210.000
Nguồn thực vật: Việt Nam
CAS: 8001-31-8
Sản lượng: 500 tấn/năm
Hoạt chất chính: Triacyglycerol, acid béo, photpholipid
210.000
Nguồn thực vật: Việt Nam
CAS: 8001-25-0
Sản lượng: 250 tấn/năm
Hoạt chất chính: Các axit béo: axit oleic (83%), axit linoleic, axit palmitic
1.350.000
Nguồn thực vật: Việt Nam
CAS:
Sản lượng: 250 tấn/năm
Hoạt chất chính: DHA, Vitamin E, Lycopen, Beta Caroten