14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH

Tinh dầu nguyên chất

14 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT & KINH DOANH TINH DẦU
CHẤT LƯỢNG CAO
NGUỒN CUNG LỚN
GIÁ CẢ CẠNH TRANH
Danh mục
Tinh dầu nguyên chất
80.000250.000
Nguồn thực vật: Việt Nam
CAS: 8008-51-3
Sản lượng: 500 MT/Year
Hoạt chất chính: Camphor
90.000350.000
Nguồn thực vật:
CAS:
Sản lượng:
Hoạt chất chính:
250.0001.450.000
Nguồn thực vật:
CAS:
Sản lượng:
Hoạt chất chính:
80.000300.000
Nguồn thực vật:
CAS:
Sản lượng:
Hoạt chất chính:
2.000.000
Nguồn thực vật:
CAS:
Sản lượng:
Hoạt chất chính:
100.000400.000
Nguồn thực vật:
CAS:
Sản lượng:
Hoạt chất chính:
80.000300.000
Nguồn thực vật:
CAS:
Sản lượng:
Hoạt chất chính:
100.000350.000
Nguồn thực vật:
CAS:
Sản lượng:
Hoạt chất chính:
120.000350.000
Nguồn thực vật: Việt Nam
CAS: 8008-26-2
Sản lượng: 300 Tấn/ Năm
Hoạt chất chính: Limonene
250.0001.500.000
Nguồn thực vật:
CAS:
Sản lượng:
Hoạt chất chính:
100.000350.000
Nguồn thực vật:
CAS:
Sản lượng:
Hoạt chất chính:
80.000300.000
Nguồn thực vật:
CAS:
Sản lượng:
Hoạt chất chính: